Viktigt före gjutning av golv

 

Avjämning av underlaget

 • Ej större höjdskillnader än +15%... -20%

Armering

 • Armeringsnät stöttas till ungefär halva gjutnivån (måste behålla läget under gjutningen)
 • Nätens överlappning  ca 1 ögla
 • Fixerade armeringsjärn vid förstyvningar

Vatten/avlopp

 • Vattenledningar ska fixeras så att det finns plats för arbetsredskap minst 10 cm under gjutningens yta
 • Avloppsrörens genomgångar fixeras i rakt upp läge
 • Golvbrunnar fixeras i höjdled ca -1,5 cm/m (mätt från längst bort belägna hörn)

Våtrumsgolv

 • Våtrummens (bastu, badrum m fl) hörnpunkter markeras med ståltape
 • Observera lutningen av botten mot golvbrunnen


Förutsättningar

 • Golvytans temperatur  minst  10 grader ett dygn före
 • Dragfritt utrymme. Luftrörelser i gjutrummet förhindras
 • Direkt solljus mot gjutytan förhindras
 • Arbetshöjd min 2 m över gjutningens yta
 • Arbetsplatsens belysning. Tillräckligt med strålkastare så att mörka partier ej förekommer

Efterhärdningsarbeten

 • Övertäckes med plastfolie snarast möjligt efter slipning (för att undvika sprickbildning)

Övrigt

 • I förväg kontrolleras att rör och armering ryms i gjutningen samt att nödvändiga skyddsavstånd finns
 • Möjliga gjutredskap på plats
 • Vatten och el till arbetsplatsen

Golvläggaren utför ej

 • Lyft av armeringsnät
 • Flyttning av rör mm
 • Bestämning av gjutningens nivå
 • Gjutning runt socklar
 • Flyttning av strålkastare
 • Hämtning av vatten till gjutningsområdet

Speciella detaljer

 •  Kontakta arbetsledaren för betongarbeten:Jari Ahokas +358 400 94445Tornion Laatulattiat Oy
Lautamaantie 130
95460 Tornio
Offerter, ledning och Beställningar:
Jari Ahokas Arbetsledare betonggolv,
+358 400 694445, jari.ahokas(at)tornionlaatulattiat.fi
Fax. +358 16 449131
www.tornionlaatulattiat.fi